Maak een helpticket aan

Allowed File Extensions: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .xls, .ppt, .zip, .rar, .docx, ppt, pptx, ods, odt, .xslx, .xlsx,

Indien U geen klant bent van H-IT Hosting vul hier uw adres in.

Indien U geen klant bent van H-IT Hosting vul hier uw woonplaats in.

Indien U geen klant bent van H-IT Hosting vul hier uw telefoonnummer in.

Verklaar je dat jij rechthebbende bent van het recht waarop een inbreuk is gepleegd dan wel gerechtigd bent om namens de rechthebbende op te treden. Is geprobeerd de website zelf te benaderen Zo ja, welke reden gaf deze om zelf niet in te grijpen ?

Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld, de verstrekte informatie klopt en ik, de melder zal alle schade vergoeden als blijkt dat ik onjuiste informatie heb verstrekt.

Lever bij u klacht altijd zo veel mogelijk bewijsmiddelen mee zoals. - URL Andere omschrijving van het materiaal waarover wordt geklaagd - Indien van toepassing naam/alias/gebruikersnaam van plaatser en zo veel mogelijk screenshots

Annuleer